Etické dílny

Téma: 12.1. Jak se máš? 12.3. Buďme kamarádi a 14.5. Jak se chránit v nebezpečných situacích?

Délka programu: 2 vyučovací hodiny pro každé téma

Oblast zaměření: Rozvoj dovedností pro život - schopností, které žákům umožňují rozhodovat se o vlastním životě, řešit každodenní problémy a vyrovnávat se s obtížnými situacemi. Prevence rizikového chování, šikany a agrese.

Metody: interaktivní metody učení, hraní rolí,diskuse, skupinové aktivity, atd. Děti samy mají nacházet vhodné odpovědi na mravní a hodnotové otázky a tvořivě se podílet na jejich řešení - nebýt pasivním posluchačem, ale aktivním spolutvůrcem.

Cena: první dílna v ceně 800,- hrazena školou, částka za druhou dílnu 600,- a třetí dílnu 200,- bude hrazena žáky

Více informací o etických dílnách získáte na www.etickedilny.cz