Etické dílny

Téma: 12.1. Jak se máš? 12.3. Buďme kamarádi a 14.5. Jak se chránit v nebezpečných situacích?

Délka programu: 2 vyučovací hodiny pro každé téma

Oblast zaměření: Rozvoj dovedností pro život - schopností, které žákům umožňují rozhodovat se o vlastním životě, řešit každodenní problémy a vyrovnávat se s obtížnými situacemi. Prevence rizikového chování, šikany a agrese.

Metody: interaktivní metody učení, hraní rolí,diskuse, skupinové aktivity, atd. Děti samy mají nacházet vhodné odpovědi na mravní a hodnotové otázky a tvořivě se podílet na jejich řešení - nebýt pasivním posluchačem, ale aktivním spolutvůrcem.

Cena: první dílna v ceně 800,- hrazena školou, částka za druhou dílnu 600,- a třetí dílnu 200,- bude hrazena žáky

Více informací o etických dílnách získáte na www.etickedilny.cz


 

Plavecký výcvik

Plavání  

- každý pátek od 20. dubna - 22. června 2018

 - 10. lekcí (příspěvek na dopravu 1 lekce - 40 Kč) - vybíráme 400,- Kč

- za omluvené absence se příslušná částka vrátí na konci výcviku

Ve středu 13.6. vyjely děti z 2. A na svůj plánovaný výlet do Ostré u Lysé nad Labem. Před odjezdem na výlet jsme si ve škole povídali o tradičních řemeslech z dob minulých a životě lidí na vesnici v období středověku. Počasí v den výletu bylo bohužel deštivé a podstatně chladnější než v předešlých dnech, ale nenechali jsme se tím...