Učební plán

PŘEDMĚT - POČET HODIN (TÝDNĚ)

Český jazyk - 9

Matematika - 5

Prvouka - 2

Hudební výchova - 1

Výtvarná výchova - 1

Tělesná výchova - 3

Pracovní činnosti - 1

Počet hodin celkem - 22

Rozvrh hodin